Contact

Str. Principală, Nr. 801/C,
Cristești, MS

contact@enesa.ro

+40 741 726 295
Sesiunea Casa Verde 2023

Calendar înscrieri

Calendar înscrieri Casa Verde 2023

Instalator autorizat în cadrul programului AFM – Casa
Verde Fotovoltaice 2023

ENESA

Ai un dosar înscris în cadrul programului AFM – Casa Verde Fotovoltaice 2023 și cauți un instalator? Cu Enesa ai sisteme fotovoltaice, la cheie, începând de la 22.500 RON.

independență energetică

Obține independență
energetică, cu ajutorul
Enesa Solar!

COLABORARE

  Sunt de acord cu Termenii şi condiţiile şi cu clauzele privind Protecţia și Confidențialitatea datelor cu caracter personal

  Ghidul de finanțare aferent programului Casa Verde Fotovoltaice 2023 și informații referitoare la desfășurarea sesiunilor din acest an sunt disponibile aici.

  eligibilitate

  Condițiile de eligibilitate în cadrul
  programului Casa Verde Fotovoltaice 2023

  CONDIȚII

  Cine beneficiază de finanțare în cadrul programului Casa Verde?

  Persoanele fizice cu domiciliul în România și care domiciliază la adresa unde se va implementa proiectul

  Persoanele fizice care nu au obligații la bugetul de stat și la bugetul local, conform legistației în vigoare

  Sunt proprietari ai imobilului construcție pe care urmează să se instaleze sistemul

  Imobilul nu trebuie sa facă obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică

  Nu au beneficiat de finanțare în cadrul sesiunilor trecute ale programului

  Documente necesare conform sesiunilor anterioare:

  Actul de identitate al solicitantului

  Extras de carte funciară din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcție pe care se va implementa proiectul

  Certificatul de atestare fiscala privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice

  Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritoriala își are domiciliul

  Adeverință de nomenclatură stradală, în cazul în care adresa nu apare în format complet pe extrasul de carte funciară

  PĂREREA
  au ales enesa

  Testimoniale clienți

  LOR