Contact

Bd. 1 Decembrie 1918, Nr. 171, Târgu Mureș, MS

contact@enesa.ro

+40 741 726 295
casa verde fotovoltaice

Instalator autorizat în cadrul programului AFM – Casa
Verde Fotovoltaice 2023

ENESA

Programul AFM – Casa Verde Fotovoltaice 2023 va debuta în curând. Profită de finanțarea de 20.000 RON oferită, pentru a deveni prosumator și propriul tău furnizor de energie. Cu Enesa ai sisteme fotovoltaice, la cheie, începând de la 22.000 RON.

eligibilitate

Condițiile de eligibilitate în cadrul
programului Casa Verde Fotovoltaice 2023

CONDIȚII

Cine beneficiază de finanțare în cadrul programului Casa Verde?

Persoanele fizice cu domiciliul în România

Persoanele fizice care au acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, în situația în care imobilul construcție pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deținut în coproprietate (coproprietarii semnează pe cererea de finanțare)

Imobilul nu trebuie sa facă obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică

Persoanele fizice care nu au obligații restante la bugetul de stat și la bugetul local

Documente necesare conform sesiunilor anterioare:

Persoanele fizice cu domiciliul în România

Actul de identitate al solicitantului

Extras de carte funciară din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcție pe care se va implementa proiectul

Certificatul de atestare fiscala privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice

Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritoriala își are domiciliul

independență energetică

Obține independență
energetică, înscrie-te
în program!

ÎNSCRIERE

  Sunt de acord cu Termenii şi condiţiile şi cu clauzele privind Protecţia și Confidențialitatea datelor cu caracter personal

  Ghidul de finanțare aferent programului Casa Verde Fotovoltaice 2023 și informații referitoare la desfășurarea sesiunilor din acest an urmează să fie publicate. Înscrie-te pe lista noastră de informare pentru a primi actualizări oficiale referitoare la programul de finanțare, de îndată ce acestea vor fi comunicate de către AFM.

  PĂREREA
  au ales enesa

  Testimoniale clienți

  LOR